Vodní matrace TREAT ® AQUA-SPRING

matrace2
Moderní vodní matrace prošly během své téměř 40-ti leté existence řadou konstrukčních a materiálových zlepšení s cílem maximalizovat pozitivní zdravotní účinky a uživatelský komfort. Nejvíce pozornosti bylo věnováno výplni vodní matrace a současný stav reprezentuje tlumicí a podpěrná výplň na bázi polyesterového rouna, kombinovaného případně s fl otačními materiály. Stávající špičkovou výplň tvoří kombinace polyesterového rouna a plastových spirál, které nadlehčují tělo hlavně v bederní oblasti.
Ideální výplň vodní matrace podepírá tělo v celé lehací ploše rovnoměrným tlakem, přičemž musí umožnit ponoření křivek těla do různé hloubky tak, aby přirozená anatomická poloha zůstala zachována při ležení na matraci. Tedy výplň matrace v bederní oblasti, ve které je zatížení vodní matrace u dospělých osob 30-60 g/cm2 se musí stlačit tak, aby přesně kopírovala povrch těla a jemným tlakem nadnášela bedra do vyrovnané anatomické polohy.
Současné používané materiály výplní nemohou tuto funkci splnit zcela, protože PES rouno se stlačí menší silou než je tlak těla na matraci a nedokáže tělo účinně podepřít. Plastové spirály se naopak stlačují vyšší silou než je tlak těla na matraci a nedokáží se vytvarovat podle křivek těla.
Vodní matrace TREAT®AQUA-SPRING podepírá tělo pružinovými válci tvarovanými z PUR pěny, které se formují podle tvaru těla. V každé poloze tělo celoplošně podepřou a jemným tlakem pozvednou bederní oblast do vyrovnané anatomické polohy. Díky hlubokému stlačování pružinových válců PUR pěny v úzkém rozsahu tlaku se podpůrný systém perfektně přizpůsobí členitým křivkám těla v bederní oblasti a minimalizuje tlak na povrch těla. Vyloučí se tak možnost vzniku tlakových bodů a docílí maximální pohodlí po celou noc.
S podpěrným systémem TREAR®AQUA-SPRING se budete minimálně na matraci otáčet a budete maximálně čerpat energii posilujícího spánku. Když Vás ale vnější podněty přimějí ke změně polohy umožní Vám vodní matrace TREAT®AQUA-SPRING snadné opření a otočení, díky dvojímu účinku unikátního podpěrného systému.
matrace2 02
Graf č. 1 zobrazuje stlačení PES rouna v závislosti na tlaku. Ležící tělo vytváří v bederní oblasti tlak 15-60g/cm2, který je vyznačen šrafovaným sloupcem. PES rouno se ale stlačí nižším tlakem o více než 75% původní výšky a nedokáže tělo účinně podepřít.
Grafy č. 2,3 a 4 zobrazují průběh stlačení pružinových válců PUR AQUA SPRING 60, 75 a 90, které se používají pro podpěru osob různé hmotnosti. Máte-li tělesnou váhu 60-90 kg [graf č. 3] zatížíte vodní matraci v bederní oblasti tlakem 30-45g/cm2. Strmá část křivky vyznačená šrafováním ukazuje, že se pružinové válce PUR v úzkém rozmezí tlaku 30-45g/cm2 stlačí o 50% své původní výšky, vytvarují podle křivek Vašeho těla, podepřou Vás v celé tvarované bederní oblasti a matrace Vás bude rovnoměrně podepírat nejnižším možným tlakem.
Jakmile se budete otáčet, musíte se opřít o matraci velkou silou. Klasická vodní matrace s výplní PES rouna Vám neposkytne opěru. Rouno se stlačí o více než 90% své výšky nedostatečným tlakem nižším než 15 g/cm2.
Obtížné otáčení je jedinou známou nevýhodou vodních matrací proti tradičním matracím.
Podstatné zlepšení ale přinášejí pružinové PUR válce matrace TREAT AQUA SPRING. Ty se i při maximálním zatížení stlačí jen o 60-70% své výšky. Svým druhým účinkem Vám umožní opřít se a pohodlněji se na vodní matraci otočit.

Podpěra a tlumení vodní matrace TREAT ® LIGHT

Aby podpěra těla v bederní oblasti měla maximální účinnost a dokonale se přizpůsobila křivkám těla, používají se PUR válce ze tří druhů PUR pěny.
AQUA-SPRING 60 je určena pro osoby váhy do 60 kg
AQUA-SPRING 75 je určena pro osoby váhy 60 – 90 kg
AQUA-SPRING 90 je určena pro osoby váhy nad 90 kg
Pružinové válce z PUR pěny jsou kombinovány s polyesterovým rounem, které doplňuje podpěru těla a tlumí pohyb vody.
 
matrace2 03
matrace2 04